Προστασία Χεριών - Γάντια εργασίας

Η προστασία των χεριών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με γάντια εργασίας  , είτε με μανσέτες για μεγαλύτερο μήκος . Βάση ευρωπαϊκής νομοθεσίας , έχουν δημιουργηθεί  οι παρακάτω προδιαγραφές που αναγράφονται πάνω στο γάντι

EN 388 : 2003 Προστασία από Μηχανικούς Κινδύνους


Δοκιμή Αντοχής Επίπεδα Eπιδόσεων
1 2 3 4 5
Α Αντοχή σε Τριβή – κύκλοι >100 >500 >2000 >8000 -
Β Αντοχή σε Κοπή >1,2 >2,5 >5,0 >10,0 >20,0
C Αντοχή σε Διάσχιση σε Νewton (Ν) >10 >25 >50 >75 -
D Αντοχή σε Παρακέντηση σε Newton (Ν) >20 >60 >100 >150 -

 

EN 407 : 2004 Προστασία από θερμικούς Κινδύνους


Δοκιμή Αντοχής Επίπεδα Eπιδόσεων
1 2 3 4
a Αντοχή σε Αναφλεξιμότητα : Χρόνος κατάσβεσης μετά την Kαύση ≤ 20 sec ≤ 10 sec ≤ 3 sec ≤ 2 sec
Αντοχή σε Αναφλεξιμότητα : Χρόνος κατάσβεσης μετά την Πύρωση - ≤ 120 sec ≤ 25 sec ≤ 5 sec
b Αντοχή σε Θερμότητα Επαφής 100 oC 250 oC 350 oC 500 oC
Χρόνος Επαφής ≥ 15 sec ≥ 15 sec ≥ 15 sec ≥ 15 sec
c Αντοχή σε Επαγωγική Θερμότητα ≥ 4 sec ≥ 7 sec ≥ 10 sec ≥ 18 sec
d Αντοχή σε Θερμότητα Ακτινοβολίας ≥ 7 sec ≥ 20 sec ≥ 50 sec ≥ 95 sec
e Αντοχή σε μικρές σταγόνες λιωμένου μετάλλου ≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35
f Αντοχή σε μεγάλες σταγόνες λιωμένου μετάλλου 30 g 60 g 120 g 200 g
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Εμφάνιση 1 έως 42 από 42 (1 Σελ.)